<div align="center"> <h1>falki</h1> <h3>Prawie wszystko to, co chcesz i czego nie chcesz wiedzieć o falkach, transformatach falkowych i ich wykorzystaniu w praktyce.</h3> <p>falki, transformata falkowa, analiza sygnałów, sygnały, haar, Fourier, Daubechies, Bemol</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://home.agh.edu.pl/~falki/" rel="nofollow">http://home.agh.edu.pl/~falki/</a></p> </div>